– Helseskadelige råd, tordner Arbeiderpartiets Anette Trettebergstuen.