Leder

En høring er til for å lytte

Regjeringens unntak for menighetsbarnehagene kommer lenge på overtid.

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Regjeringens revideringer av barnehageloven de senere årene har blant annet hatt til hensikt å hindre at det dannes store, private barnehagekonserner. Fra 1. januar i år måtte alle private barnehager være selvstendige rettssubjekter.

Som Vårt Land har skrevet om i en serie artikler, har dette vært et problem for barnehagene som er eid av sokn i Den norske kirke.

Å bli egne aksjeselskaper har vært uaktuelt for menighetsbarnehagene, fordi et sokn i Den norske kirke ikke har adgang til å garantere for andre rettssubjekter, og dermed ikke eie et aksjeselskap. Også for å kunne få momskompensasjon, må menigheten eie og drive barnehagen selv. Menighetsbarnehagene har dermed blitt satt i økonomisk skvis.

Godt at de har snudd

Daværende kunnskapsminister Tonje Brenna innrømmet at loven slo uhensiktsmesssig ut for de 51 barnehagene som eies av kirkesokn. Hun lovet allerede i februar å endre lovverket. Og nå kan endelig nyslått minister Kari Nessa Nordtun fronte den nye revideringen: Barnehager som eies av et sokn i Den norske kirke er unntatt fra regelen om å være et selvstendig rettssubjekt.

Det er godt at regjeringen har snudd.

Neste gang regjeringen sender en ny lov ut på høring, gjør de lurt i å lytte til innspillene de får

Valgte å ikke lytte

Samtidig har det vært en svært frustrerende periode for de kristelige barnehagene som har vært usikre på økonomien og fremtiden. Bekymringer og merarbeid kunne enkelt vært unngått: Under høringen av revidert barnehagelov i fjor, ble departementet advart mot at innstrammingen utilsiktet rammet kirkebarnehagene.

Det valgte ministeren å ikke lytte til.

Men grunnen til at høringer gjennomføres, er å unngå utilsiktede konsekvenser. De partene som berøres av en ny lov eller lovendringer, gis anledning til å ytre seg. Den som kjenner hvor skoen trykker, kan lære skomakeren ganske mye.

Neste gang regjeringen sender en ny lov ut på høring, gjør de lurt i å lytte til innspillene de får.


Vårt Land

VL anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Leder