Leder

Vårt Land mener: «Vi håper derfor at Israels valgte ledere viser at de er et demokrati verdig»

Det som skjer i Midtøstens eneste demokrati er bekymringsverdig men i et demokrati har folkelig engasjement større mulighet for gjennomslag enn i et diktatur. Det gir håp.

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

De siste dagene har verden fulgt et stadig økende reform-kaos i Israel med store demonstrasjoner og hard ordbruk. Benjamin Netanyahu tiltrådte som statsminister desember 2022, og er landets lengst sittende statsminister med to regjeringsperioder bak seg fra 1996–1999 og 2009–2021. Denne gangen har Netanyahu inngått et svært kontroversielt samarbeid med partier ytterst på høyre fløy. Det er disse som har krevd den mye omstridte rettsreformen som nå skaper sterke reaksjoner.

Et av forslagene i reformen går ut på at nasjonalforsamlingen Knesset kan vedta lover landets øverste domstol har avvist som grunnlovsstridige. De foreslåtte endringene har skapt bekymring for et svekket rettsvesen og en nærmest enerådende makt for politikerne.

Ifølge meningsmålinger støtter om lag hver fjerde person i Israel endringene, mens 50 prosent er imot. Enorme folkemengder har tatt til gatene for å demonstrere mot regjeringens rettsreform.

Vi håper derfor at Israels valgte ledere viser at de er et demokrati verdig, og at det er fortsatt er mulig spille etter demokratiske regler i et område der demokratiet ikke har gode kår.

—  Vårt Land

Mange og sterke reaksjoner

En rekke instanser og sentrale personer i Israel har reagert. Lovforslaget har også ført til kritikk fra deler av militæret. Finanssektoren i landet frykter at lovforslaget vil redusere investeringsviljen i Israel.

Vårt Land har vært til stede i Israel og rapportert om situasjonen og de store folkelige demonstrasjonene. I helgen kom blant annet saken om at reservesoldater i Israel mobiliserer. Dee kritiserer regjeringen for å gå i retning av et diktatur. Det hører også med til historien at Netanyahu sparket forsvarsministeren som er kritisk til rettsreformen. Israels president har bedt regjeringen om å stanse reformen. Fagforbundet Histadrut har truet med storstreik og streik blant flyplasspersonell fører til at flyplassen i Tel Aviv ble stengt mandag.

Mandag ble det rapportert at Netanyahu skal ha informert koalisjonsledere om at han vil sette rettsreformen på pause.

Eneste demokrat i regionen

Både USA, Norge og flere andre land er nå sterkt bekymret over utviklingen i Israel, og det med rette. Israel er det eneste demokratiet i Midtøsten, og befolkningen har vært stolt av en maktfordeling som bidrar til å beskytte demokratiet. Derfor er det ikke overraskende at folkemengdene tar til gatene.

Men det som tross alt er demokratiets styrke er at befolkningen kan si ifra når lederne tar beslutninger de mener går i feil retning. Det kan man blant annet gjøre ved å ta til gatene uten å bli drept. Vi håper Israels valgte ledere nå viser at de er et demokrati verdig, og at det er mulig å ta korrektiver fra fra sin befolkning midt i en region der demokratiet ikke har gode kår.Vårt Land

Annonse
Annonse

Mer fra: Leder