Leder

Likestilling i revers

Kriser rammet alltid kvinner hardere enn menn. En fersk FN-rapport konkluderer med at full likestilling i verden er tre hundre år unna etter krisene som nå rammer verden.

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Historien har vist oss at kvinner ofte blir rammet hardere enn menn under kriser og krig. Denne tendensen ser vi også nå tydelig etter de siste årene med korona-pandemi, voldelige konflikter, klimaendringer og en forverring i kvinners reproduktive helse og rettigheter. Alt dette har ført til større forskjell mellom kjønnene, konkluderer UN Women og FNs økonomiske og sosiale råd.

Ifølge en fersk FN-rapport, omtalt av NTB, er likestillingen blitt satt i revers på mange felter og i mange land. Rapporten konkluder med at det nå vil ta nesten tre hundre år før det er full likestilling, med dagens tempo. Det inkluderer å få tettet gapet i juridisk beskyttelse og fjerne diskriminerende lover. Ved utgangen av 2022, kommer rundt 383 millioner kvinner og jenter til å leve i ekstrem fattigdom. Det vil si at de lever for mindre enn 19 kroner per dag.

Rammet kvinner hardest

Et eksempel på et land der kvinner er hardest rammet av krise og voldelige konflikter er Afghanistan. Redd Barna skriver i en rapport nylig at situasjonen for barn, og særlig jenter, er alvorlig: Mange går sultne til sengs, de er utslitte og har ikke energi til å leke eller gjøre lekser slik de klarte før.

Taliban lovet tidligere at de skulle respektere kvinners rettigheter, og at jenter skulle få gå på skole. Men et år senere blir jenter nektet skolegang i store deler av landet. Kvinners deltakelse i yrkesliv og sivilsamfunn er blitt kraftig innskrenket. Amnesty International fastslo nylig i en svært kritisk rapport at Taliban har tatt kvelertak på kvinners og jenters rettigheter.

Statistikk fra Verdensbanken og studien «Women, Business and the Law» viser blant annet at 2,4 milliarder kvinner i verden ikke har de samme økonomiske rettighetene som menn.

—  Vårt Land

Dyster statistikk

En rekke dystre statistikker underbygger den manglende likestillingen i verden. Statistikk fra Verdensbanken og studien «Women, Business and the Law» viser blant annet at 2,4 milliarder kvinner i verden ikke har de samme økonomiske rettighetene som menn. Hele 178 land har diskriminerende lover som hindrer kvinner i å delta på arbeidsmarkedet og i økonomien på lik linje med menn. I snitt har kvinner bare 76,5 prosent av de samme, lovfestede rettighetene som menn har. På verdensbasis eies under 15 prosent av jorda av kvinner.

Selv om Norge er et lite land i verden kan vi ha betydning ved å sette kvinners kår på dagsorden i de internasjonale fora der Norge er med. De er dessuten viktig at Norge retter mye av vår bistand mot kvinner og jenter. Dette er særlig viktig for at likestillingen ikke skal gå ytterligere i revers.

Les mer om mer disse temaene:

Vårt Land

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Leder