Leder

Det er riktig av NRK å sende gudstjenester

Når NRK vil sende fjernsynsgudstjenester hver søndag, er det et uttrykk for at man forstår ansvaret som allmennkringkaster.

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Prinsipielt er det ikke noe nytt når NRK nå vil sende fjernsynsgudstjeneste hver søndag. Det sendes gudstjeneste i NRK radio hver søndag. Det sendes andakt i P1 fire dager i uka. Og det sendes gudstjeneste i fjernsyn ved spesielle anledninger. Sist var det sørgegudstjenesten i Domkirken i Oslo 26. juni i år.

Å holde religiøs forkynnelse ute av det offentlige rom er ikke nøytralitet. Det er et utslag av et bestemt verdisyn.

—  Vårt Land

Men det vil nok glede mange at NRK nå utvider dette tilbudet. Det gir en annen mulighet for å leve seg med i gudstjenesten når den sendes på fjernsyn. Det er ingen erstatning for å være fysisk til stede. Men det er mange som av ulike grunner ikke har anledning til det.

Både i Danmark og Sverige sender allmennkringkasterne gudstjeneste på fjernsyn hver søndag – og Sveriges Radio sender dessuten på fjernsyn en forberedelse til søndagens tekst på lørdag kveld. I den grad Norge er spesielt, er det fordi vi ikke har dette som et regelmessig tilbud.

Protester mot forkynnelse

Det kommer likevel protester mot denne utvidelsen av forkynnelse i statskanalen. Argumentene er de samme som framføres mot radioandakten og mot radiogudstjenestene: En statlig institusjon skal ikke sende forkynnelse for en bestemt religion.

Men å holde religiøs forkynnelse ute av det offentlige rom er ikke nøytralitet. Det er et utslag av et bestemt verdisyn, som slett ikke er ukontroversielt. Det er heller ikke slik at det ikke forkynnes verdier og livssyn i andre programmer.

Selvsagt er det fortsatt NRK som har redaktøransvaret for alt de sender. NRK kan ikke bli en ukritisk videreformidler av hva som helst.

Kristendom en viktig del av kulturen

For NRK er det å tilby religiøse programmer en del av å beholde sine markedsandeler. Det er etterspørsel etter slike programmer, og når det ikke dekkes av NRK, vil lyttere og seere gå andre steder.

Men det er også en del av ansvaret som allmennkringkaster. Det innebærer å gjenspeile den kulturen man er en del av. I Norge er kristendommen en viktig del av kulturen, og det er også noe som betyr mye for mange mennesker.

Så er det også et faktum at vi er blitt et mangfoldig samfunn, og at mange andre religioner nå er representert. Derfor bør NRK også gjenspeile det, som de blant annet har gjort med programmene om Ramadan.

Vårt Land

Vårt Land anbefaler

1

Mer fra: Leder