Leder

Behold konfirmasjonsalderen

Konfirmasjon ved 15-årsalderen er en lang tradisjon som bør bestå.

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Sist uke foreslo statsviter Svein Erik Tuastad at konfirmasjonen burde utsettes til konfirmantene er 18 år. Hans poeng er at det for dagens ungdommer ikke lenger er naturlig å markere valg av tro eller overgang til voksen alder ved 14 eller 15 år. Han mener også det er for stor avstand mellom hva kirken og konfirmantene forventer å få ut av konfirmasjonen. Tuastad mener konfirmasjonen i stor grad har blitt et «pengeoverføringsritual».

Forslaget til Tuastad er sympatisk, fordi han etterlyser en «sårt tiltrengt» moralsk refleksjon til en livsfase som i dag preges av russetiden. Det er også nærliggende å tro at mange ungdommer er mer modne for å ta imot kirkens budskap når de fyller 18 år, enn tre år tidligere.

Akseptert å velge annerledes

Debatten bør likevel ha med seg at vi har differensiert myndighetsalder i Norge. Man blir riktignok myndig ved fylte 18 år, og kan blant annet kjøre bil. Seksuell lavalder er to år tidligere, ved fylte 16 år. Nylig fikk også forslaget om stemmerett for 16-åringer nesten flertall i Stortinget. Religiøs myndighetsalder i Norge er 15 år.

Det finnes gode argumenter for å endre konfirmasjonsalderen, men tradisjonen er så sterk at den ikke bør endres. 15-åringer bør få ansvar og ta avgjørelser

—  Vårt Land

Det ligger en forståelse av gradvis modning i denne måten å gi ungdommer ansvar litt etter litt. Hvis man går fra å være helt umyndig den ene dagen, til å være fullt ut myndig den neste, risikerer vi at overgangen blir for stor og overveldende. Man skal heller ikke nedvurdere refleksjonsnivået til en 15-åring, og ikke tegne karikaturer av hvordan 15-åringer forholder seg til konfirmasjonen. Det er i dag blitt helt akseptert å velge bort kirkelig konfirmasjon, dersom man ikke opplever at det er riktig.

Best argumenter mot endring

Konfirmasjonsritualet er en viktig del av en tradisjonene rundt å bli voksen, og blir en del av de tankene og de avgjørelsene voksne mennesker må forholde seg til. I stor grad fungerer konfirmasjonsordningen godt, også ved at Den norske kirke og andre trossamfunn har fornyet ritualet og undervisningen til det moderne samfunnet ordningen er en del av.

Det finnes gode argumenter for å endre konfirmasjonsalderen, men tradisjonen er så sterk at den ikke bør endres. 15-åringer bør få ansvar og ta avgjørelser.

Les mer om mer disse temaene:

Vårt Land

Vårt Land anbefaler

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Leder