Leder

Likestillingen har ikke gått for langt

På tross av en stolt historie, går det dårlig for likestillingen i norske frikirker.

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

En gang var frikirkene og vekkelsesbevegelsene spydspisser i likestillingsarbeid og demokratibygging. I Hauge-bevegelsen bygde småkårsfolk en landsdekkende organisasjon, lenge før allmenn stemmerett for menn ble innført i Norge. Mange tiår før enhver lovlig kunne forkynne i Norge, brøt haugianerne prestenes monopol, og det var både kvinner og menn som forkynte. Metodistkirken ordinerte sin første kvinnelige prest i god tid før statens kirke somlet seg til det samme. Mange år før kvinner fikk stemmerett, reiste norske misjonærdamer alene ut i verden for å bruke sin stemme.

Dessverre er det tydelig at den stolte egalitære historien til norsk frikirkelighet ikke lenger lever like sterkt

—  Vårt Land

Dessverre er det tydelig at denne stolte egalitære historien til norsk frikirkelighet ikke lenger lever like sterkt. Mange har pekt på at når brede folkebevegelser konsolideres og maktstrukturene mer fasttømret, forsvinner kvinnene ut av posisjon og lederskap. Det har også skjedd i norsk lavkirkelighet.

Forstemmende

Det er forstemmende å høre hva norske kvinnelige frikirkeledere tåler og har måttet tåle bare fordi de er kvinner. På MF Vitenskapelige Høyskole har Linn Sæbø Rystad og Hilde Marie Movafagh igangsatt forskningsprosjektet «Kvinner i lederroller i frikirkene», hvor de vil synliggjøre kvinnelige pionerer i frikirker. De skal samle erfaringer fra kvinnelige prester, pastorer og offiserer i Frelsesarmeen – på godt og vondt.

I gårsdagens avis tar generalsekretær i Norges Kristne Råd, Erhard Hermansen, et oppgjør med hva han fikk høre på en fagdag om forskningsprosjektet på MF. Han forteller at han ble sjokkert og overrasket over behandlingen kvinnelige frikirkelige ledere blir utsatt for. Mens de strukturelle rettighetene er på plass i de fleste kirkesamfunn, henger kulturen langt etter. Kvinner blir usynliggjort, trakassert, forbigått og ikke tatt på alvor. Likestillingen har overhodet ikke gått for langt i frikirke-Norge, skal vi tro MF-forskerne.

Norsk frikirketradisjon har mange historiske forbilder og ressurser til å løfte fram kvinnelige ledere. De trenger ikke engang å gå til noen sekulær feminisme for å hente legitimitet for arbeid med likestilling – det ligger i deres egen arv.


Vårt Land

VL anbefaler

1

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Leder