Leder

Dyp rift i Norsk Luthersk Misjonssamband

Måten de ansatte har fremmet sine synspunkter på er et tegn på deres sterke mistillit til styret.

Få nyhetsbrev fra Vårt Land. Meld deg på her!

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Tirsdag ble det kjent at Øyvind Åsland, generalsekretæren i Norsk Luthersk Misjonssamband, må slutte på kort varsel. Åsland selv peker på en taushetsklausul, og nøyer seg med å uttrykke vemod over avgangen. Heller ikke hovedstyret i Misjonssambandet vil fortelle hva som ligger bak den brå avslutningen av Åslands tolv år som generalsekretær.

Tårnhøye bølger

De to siste åra har bølgene gått høye rundt ledelsen i Misjonssambandet. Vårt Land har skrevet om en rekke varslingssaker som berører lederstilen til både Åsland og andre høytstående personer. Kritikken har ikke mildnet ved ledelsens egen håndtering av varslene. Prosjektleder i Misjonssambandet Fanny Ingadottir peker på nettopp varslene som årsak til at Åsland nå må gå.

Det er av avgjørende betydning at ledelsen i Misjonssambandet klarer å finne en vei for å gjenbygge tilliten internt

—  Vårt Land

På Misjonssambandets egne nettsider er det imidlertid ingen taushet: Flere ansatte, blant dem informasjonsleder Espen Ottosen og økonomileder Øystein Frøysa, kritiserer hovedstyret. Misjonssambandet er en medlemsorganisasjon, og at ansatte bruker organisasjonens plattformer for å fremme egne synspunkter i konflikten, er oppsiktsvekkende. De ansatte eier ikke organisasjonen og må respektere styret de er ansatt av. Måten de ansatte har fremmet sine synspunkter på, er et tegn på deres sterke mistillit til styret.

Spennende valg

Misjonssambandet er Nordens største misjonsorganisasjon og en betydelig faktor i norsk kristenliv. Omlag 50.000 mennesker er tilknyttet organisasjonen, og mange lever sine liv tungt investert i deres skoler, menigheter og ytremisjon. Det er av avgjørende betydning at ledelsen i Misjonssambandet klarer å finne en vei for å gjenbygge tilliten internt.

Styret bør snarest konstituere en ny generalsekretær for å samordne arbeidet. Så vil sommerens generalforsamling vise hvem fotfolket har størst tillit til. Deler av styret står på valg, og antakelig vil folk jobbe godt for sine kandidater i forkant. Sjelden har et styrevalg vært så spennende som i år.


Vårt Land

Annonse
Annonse

Mer fra: Leder