Leder

Reell fare for krig

Situasjonen i Ukraina er alvorlig. En krig i dette området kan få større konsekvenser enn vi overskuer. Internasjonale aktører må gjøre alt de kan for å få til en politisk og diplomatisk løsning.

l

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Det er nå reell fare for et russisk angrep på Ukraina. Russland har flyttet rundt 100.000 soldater til Ukrainas grense og økt sin aktivitet i Østersjøen. Vår egen forsvarsminister, Odd Roger Enoksen, sier til NTB at det er ingen tvil om at Russland er i stand til å gjennomføre en krigshandling mot Ukraina.

Russland på sin side har kommet med en lang kravliste som det er umulig for Nato å innfri. De krever blant annet at Vesten må innfri kravet om at Ukraina ikke blir medlem av Nato, og at det heller ikke skal utplasseres vestlige våpen i landet.

Det er svært viktig for Nato-land å holde fast ved prinsippet om at ethvert land skal stå fritt til å velge sin egen forsvarspolitiske tilknytning. For små land i Norden er dette avgjørende for fremtiden

—  Vårt Land

USA og Nato har økt engasjement

Vestlige diplomati jobber nå på høytrykk for å avverge russiske krigshandlinger. Natos generalsekretær Jens Stoltenberg har invitert Russland til diplomatiske møter. USAs utenriksminister Antony Blinken har blant besøkt Ukraina og håper på et møte med Russlands utenriksminister Sergej Lavrov fredag.

I vårt naboland Sverige er statsminister Magdalena Andersson urolig for situasjonen. Det svenske forsvaret har nå trappet opp aktiviteten flere steder. Denne uken ble det blant annet meldt at svenske militære kjøretøy patruljerer Gotland.

Vår egen statsminister Jonas Gahr Støre er også urolig. Til VG sier han at det vil være uansvarlig å ikke frykte russisk angrep på Ukraina: «Vi ser en utvikling med militær opptrapping, militært maktspråk, korte varslingstider og voksende usikkerhet. Det er en situasjon Europa ikke burde være i». Han legger til at en krig på det europeiske kontinent vil berøre alle land i Europa og ber Russland velge det politiske sporet.

Politisk og diplomatisk løsning

Det er svært viktig for Nato-land å holde fast ved prinsippet om at ethvert land skal stå fritt til å velge sin egen forsvarspolitiske tilknytning. For små land i Norden er dette avgjørende for fremtiden. Den finske statsministeren understreket dette i sin nyttårstale til befolkningen. For Finland med en lang grense mot Russland er dette maktpåliggende å få slått fast.

Det er også viktig at vestlige land nå bruker alle diplomatiske og politiske verktøy som er mulig for å forhindre militære anslag mot Ukraina. Samtidig er det viktig at man ikke gir etter på sentrale folkerettslige og sikkerhetspolitiske spørsmål i frykt for Russlands aggresjon. Vi håper Russland også ser de positive sidene ved å unngå en krigssituasjon.

Diplomatisk og politisk enighet vil være av stor betydning for samarbeid i en urolig verden og ustabil verden. På sikt har vi større utfordringer som må løses i fellesskap. Den aller største er den globale klimakrisen. En krigssituasjon med stor internasjonalt fokus på militær konflikter vil gjøre dette betydelig vanskeligere å få til.

Vårt Land

Annonse
Annonse

Mer fra: Leder