Leder

Mer åpenhet trengs

I prosessen med ansettelse av ny sentralbanksjef, er det skapt et bilde av at en liten gruppe av menn plasserer hverandre i maktposisjoner. Det har skadet tilliten. Det må møtes med mer åpenhet – helt uavhengig av hvem som blir sentralbanksjef.

[object Object]

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

I dag skulle finansminister Trygve Vedum ha kunngjort hvem som blir ny sentralbanksjef i Norge. Det var klokt av Vedum å utsette saken. En utnevnelse midt oppe i den uklarheten, som er oppstått om selve prosessen, ville vært uheldig.

Det er uheldig når det nå er blitt tegnet et bilde av en fordekt prosess bak kulissene, der vi ikke blir fortalt hele sannheten om det som har skjedd.

—  Vårt Land

Det er en fordel at det er Senterpartilederen som skal ta avgjørelsen på vegne av regjeringen. Senterpartiet har alltid vært kritisk til tendensene til maktutøvelse på bakrom i og rundt Youngstorget og til eliter i Oslo som rotter seg sammen. Det ville vært atskillig mer betent om en Arbeiderpartistatsråd skulle ta avgjørelsen.

Nære bånd er et problem

Det er i utgangspunktet ikke noe problematisk i at en sentralbanksjef er medlem av et politisk parti eller har en politisk fortid. Det er en erfaringsbakgrunn som tvert om kan være fordel. Det som er problematisk med Stoltenberg er at han har vært både partileder og statsminister, og fortsatt har nære bånd til den nåværende partiledelse og statsminister.

Nettopp derfor er det så uheldig når det nå er blitt tegnet et bilde av en fordekt prosess bak kulissene, der vi ikke blir fortalt hele sannheten om det som har skjedd. Statsminister Støre kunne med fordel fortalt om sin kontakt med Stoltenberg, i stedet for å si at han ikke hadde snakket med Stoltenberg om saken.

At oljefondssjefen deltar bak kulissene i hvem som skal bli hans kommende sjef er uryddig. Sammen med det som skjedde da Nicolas Tangen ble oljefondssjef, bidrar det til inntrykket av at noen mektige menn avgjør seg imellom hvem som skal få viktige posisjoner.

Nødvendig å rense luften

Hvis Stoltenberg fortsatt skal være en aktuell kandidat til stillingen, må vi få full åpenhet om hva som foregikk før han ble bedt om å søke. Det er nødvendig å rense luften og få klarhet. Ikke minst, er det nødvendig for at vi skal kunne ha tillit til at Stoltenberg har den nødvendige uavhengighet og distanse til Arbeiderpartiets ledelse.

Finansminister Trygve Vedum og hans departement har også en jobb å gjøre for å kvalitetssikre den utnevnelsen han skal gjøre. Det dreier seg om mer enn formell habilitet. Når avgjørelsen treffes, bør vi kunne være sikre på at vi har fått en sentralbanksjef som er fullt ut uavhengig og i stand til å tjene landet, og ikke partiet.


Annonse
Annonse

Mer fra: Leder