Leder

Åttende jul i kirkeasyl

Når en streng asylpolitikk rammer en rekke enkeltpersoner uforhåndsmessig hardt er tiden inne for å gjennomgå lovverket. Vi kan ikke bruke enkeltmenneskers tragedie for å skremme andre fra å søke asyl.

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Vårt Land skriver på nyhetsplass om familien Collin som nylig feiret sin åttende jul i kirkeasyl på Finnsnes i Troms. Familiens støttegruppe krever handling fra norske politikere. De mener at flere politikere har gitt familien håp ved å besøke dem i valgkampen, slik at de begynte å tro at det var politisk vilje til å la dem få bli i Norge. De peker blant annet på KrF-leder Olaug Bollestad som besøkte dem da hun satt i regjeringen Solberg. Nå henvender støttegruppen seg også til Støre-regjeringen.

Biskop Øygard reagerer

Familien frykter for sine liv dersom de må tilbake til Sri Lanka. En som har engasjert seg sterkt for Collins, er biskop i Nord-Hålogaland, Olav Øygard. På nordnorskdebatt.no skrev Øygard sammen Stein Gunnar Bondevik, medlem i støttegruppa til Collin, dette rett før jul: «Vi tar det for gitt at norske politikere ikke stiller opp i kirka som en ren valgkampaffære, og deretter lar saken ligge». De legger til: «Så da spør vi, når Collin-familien står overfor sin åttende julefeiring i Finnsnes kirke: Hva skjer i denne saken, politikere?

Alle disse tre sakene er eksempler på at en stram asylpolitikk rammer enkeltmennesker urimelig hardt.

—  Vårt Land

Vonde enkeltsaker

Rundt jul har det også vært fokus på to andre asylsaker der foreldre av små barn har fått den tøffe beskjeden at de må forlate sine små barn på nyåret. I begge tilfellene er barna norske statsborgere og har rett på å bli i landet.

Bergens Tidende og NRK skrev om Sabrin Mohammed Ali og Genet Gemedo Hensene som begge blir utvist på nyåret. Begge har to små barn som vil stå uten sin nærmeste omsorgsperson.

I den sistnevnte saken sier avdelingsleder Marianne Granlund i Utlendingsnemnda dette til NRK: «Barnas behov har blitt vurdert Det har ikke noen spesielle behov utover hvordan ethvert barn vil bli påvirket av at en omsorgsperson blir utvist. Så i denne saken har vi vurdert at mor kan utvises».

Denne uttalelsen bygger på lovverket UNE forvalter, men oppleves både rystende og inhuman. Ethvert barn vil åpenbart bli sterkt preget og traumatisert om en nær omsorgsperson sendes ut.

Vonde enkeltsaker

Alle disse tre sakene er eksempler på at en stram asylpolitikk rammer enkeltmennesker urimelig hardt. Dette er eksempler på en uanstendig asylpolitikk. Det framstår som om denne er designet for å skremme andre fra å søke asyl. Men dersom denne stramme asylpolitikken får slike konsekvenser bør flere sider av denne politikken vurderes på nytt. Vi kan ikke ha en asylpolitikk som rammer både familier og barn på en slik måte fordi det skal skremme andre fra å komme hit. Det er både brudd på menneskerettighetene, barnerettigheter og det er kynisk.

Vårt Land

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Leder