Leder

Bruken av selverklærte aktivister som fagforfattere kan påvirke tilliten til Store norske leksikon

KUNNSKAP: Store norske leksikon (SNL) er et viktig norsk fellesskapsprosjekt for formidling av kunnskap. Nå blir leksikonets redaksjon anklaget for å formidle pseudovitenskap og propaganda om kjønn.

[object Object]

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

23 personer, deriblant flere profilerte akademikere, hevder i en omfattende klage, først omtalt i Aftenposten, at leksikonet har blitt misbrukt av aktivistiske aktører.

Klagerne, som omfatter medisinere, religionsviter, sosiologer og flere profilerte akademikere, mener de påståtte aktivistene har fått publisere fagartikler om kjønnsidentitet, kjønn og seksualitet som mangler et vitenskapelig kunnskapsgrunnlag. Den profilerte sexologen og selverklærte kjønnsidentitet-aktivisten Esben Ester Benestad Pirelli, står oppført som ansvarlig for 31 artikler i leksikonet, og er fagansvarlig for temaet seksualitet.

Betent debatt

Kjønnsidentitetsdebatten er en av de mest betente og motsetningsfylte i vår samtid. Grensene mellom aktivisme, ideologi og forskning er ikke alltid lett å få øye på. Debatten i Norge er heldigvis noe mindre betent enn i enkelte andre land, der akademikere har opplevd å bli presset ut av fra sin arbeidsplass på grunn av sine standpunkter i debatten.

SNL oppgir at de tar klagen på alvor, og har grundig gransket den 13 sider lange klagen. Flere leksikon-artikler skal ha blitt forandret. Men leksikon-ledelsen forsvarer praksisen med at den selverklærte aktivisten Benestad Pirelli er bidragsyter til leksikonet. De henviser til professor-tittelen og sexologens årelange karriere.

Dette er ikke uproblematisk. Det er mange aktivister som innehar stor fagkunnskap på mange områder. Men skal man ha troverdighet som en formidler av mest mulig objektiv og troverdig informasjon er ikke fagkunnskap alene nok. Er man aktivist i tillegg påvirker dette tilliten til hvorvidt informasjonen som formidles er strengt faglig basert.

Det handler om troverdighet

Det kan hende det i et så motsetningsfylt forskningsfelt kan være vanskelig å finne fagpersoner som oppfattes å ha et nøytralt ståsted. Hvis feltet er så betent bør det i teksten tas høyde for at kunnskapen som formidles er omstridt. I klagen vises det blant annet til at SNL har omtalt kjønn som noe som «tilskrives» ved fødsel. Det eneste som ikke er omstridt ved den påstanden er det faktum at det er en svært omstridt påstand.

Troverdighet er ikke noe man har, det er noe man får. Hvis Store Norske Leksikon åpner sine spalter for aktivister på dette og andre omstridte områder kan det rokke ved troverdigheten til prosjektet. Meningsytringer bør skilles fra faginformasjon, og eksisterer det faglige kontroverser bør dette refereres til i artiklene.

Leksikon er et godt utgangspunkt for konversasjon, men det bør ikke være åstedet for konfrontasjon.

Annonse
Annonse

Mer fra: Leder