Leder

Nødvendig avtale

ATOMAVTALE: En avtale som kan stanse Irans utvikling av atomvåpen, er den eneste farbare veien til å hindre atomkappløp i Midtøsten.

En avtale mellom USA og Iran om landets atomprogram er nær forestående, ble det meldt for noen dager siden. Meldingen ble straks benektet av amerikanske myndigheter, og senere neddempet av iranske. Men ryktene er et tegn på at forhandlingene i Wien er inne i en avgjørende fase.

Det var Obama-administrasjonen som i 2015 forhandlet fram en avtale om at Iran skulle forplikte seg til ikke å utvikle atomvåpen mot at sanksjonene mot Iran ble trappet ned. Donald Trump trakk USA fra avtalen. Han mente at et enda hardere press mot Iran ville føre til at Iran gikk med på en bedre avtale. Det skjedde ikke. Derimot satte Iran etter hvert i gang igjen anriking av uran og stoppet FN-inspeksjonene av anleggene sine.

Irans atomprogram kan neppe stanses med militære midler. Det eneste som kan hindre et atomkappløp i Midtøsten, er en avtale.

—  Vårt Land

Joe Biden har satt i gang igjen samtaler med Iran om en fornyelse av avtalen. Iran sier at dette burde være enkelt: USA kan bare gjenoppta sine forpliktelser etter avtalen og trappe ned sanksjonene, så vil Iran følge sine. USA vil derimot at Iran først skal begynne å etterleve avtalen. Dessuten vil nok Biden ha en avtale med klarere forpliktelser for Iran.

Israel prøver å overtale USA

Sjefen for den israelske etterretningstjenesten Mossad var nylig i Washington og prøvde å overtale Biden til ikke å gjenoppta avtalen. Israelerne mener å ha beviser for at Iran prøvde å lure seg unna avtalen mens den var virksom. Israel vil dessuten stanse Irans utvikling av mellomdistanseraketter og deres støtte til Hizbollah og Hamas.

Også Biden vil forhandle med Iran om disse spørsmålene. Men han vil først få atomavtalen i havn. Han har dårlig tid. Til sommeren er det valg i Iran, og sjansen er stor for at de uforsonlige kreftene i Iran vil vinne terreng.

Sanksjonspolitikken har ikke gitt resultater

Et tegn på at man i Midtøsten innser at USA vil inngå en avtale med Iran, er at Saudi-Arabia har startet sine egne tosidige forhandlinger med Iran. Det dreier seg nok først og fremst om å få en våpenhvile i Jemen som gjør slutt på houthienes angrep på saudisk territorium. Men Saudi-Arabia frykter iranske atomvåpen, og vil trolig føle seg tvunget til å utvikle sine egne.

Den harde sanksjonspolitikken har ikke hindret Iran i å fortsette utviklingen mot atomvåpen, og heller ikke iransk innblanding i nabolandene. Israelsk sabotasje har trolig forsinket det iranske atomprogrammet, men det kan neppe stanses med militære midler. Det eneste som kan hindre et atomkappløp i Midtøsten, er en avtale. Det er bra at USA står på for å få den så sikker som mulig. En avtale kan også styrke de moderate kreftene i Iran.

Annonse
Annonse

Mer fra: Leder