Leder

Tillit krever åpenhet

For å kunne støtte opp under religiøst ungdomsarbeid som det Islam Net driver, er samfunnet nødt til å få innsyn i hva organisasjonen står for.

TILTREKKE SEG UNGDOM: Den kontroversielle organisasjonen Islam Net har kjøpt opp Oslo-eiendom. Planen er å lage et aktivitetssenter for minoritetsunge.

De seneste par ukene har det stormet rundt den muslimske organisasjonen Islam Net, som har har finansiert et kjøp av en eiendom for Iman Aktivitetssenter til en verdi av nær 60 millioner kroner. Kritikken fra politikere og andre samfunnsdebattanter har siden haglet.

Kritikk mot Islam Net er ikke noe nytt. Allerede i 2010, to år etter organisasjonen ble grunnlagt, skrev VG om «misjonsforeningen som driver skole for å omvende nordmenn» og omstridte imamer som ble flydd inn til Oslo for å holde foredrag.

Lederen av Islam Net, Fahad Qureshi, avviste alle anklager om at organisasjonen var «ekstrem». Det gjør han også i dag, ti år senere. Tvert imot jobber organisasjonen for integrering av muslimske barn og unge, skriver Mahir Osman, tidligere leder for Muslimsk Studentsamfunn, juridisk fagmedarbeider i Islam Net og Said Moqim Bani Hashem, styremedlem og kontaktperson for Iman Aktivitetssenter i Vårt Land.

Uklare signaler

Dersom det er slik at Islam Net og Iman Aktivitetssenter ønsker å være brobyggere og drive dialogarbeid på tvers av religiøse og politiske skillelinjer, er det bare å ønske dem velkommen. Uansett er det deres demokratiske rett å samles og kjøpe bygg på lik linje med andre.

Samtidig er det vanskelig for utenforstående å få klarhet i hva organisasjonen egentlig står for. I et innlegg i Nettavisen vil Qureshi klargjøre noen av organisasjonens verdier og standpunkter. Her tar han opp en rekke påstander angående blant annet dødsstraff, barneekteskap og hatpredikanter.

Qureshi tar avstand fra alt, men samtidig er det påfallende at han hele tiden understreker at det er han som tar avstand. Snakker han på vegne av organisasjonen og styret, eller bare på vegne av seg selv? Det forblir uklart.

Kritikken mot Islam Net har den siste tiden også dreid seg om mistanken om at organisasjonen har mottatt penger fra utlandet for å finansiere bygget, noe Qureshi har bekreftet. Men han benekter at de har mottatt penger fra statlige kilder. Facebook-innlegg fra i fjor viser at lederen prøvde å skaffe penger fra Saudi-Arabia.

Dobbeltkommunikasjon og mangel på klarhet og innsyn gjør at mistenksomheten mot organisasjonen styrkes.

—  Vårt Land

Må vise åpenhet

Dobbeltkommunikasjon, og mangel på klarhet og innsyn gjør at mistenksomheten mot organisasjonen styrkes. Islam Net er en ideell organisasjon, ikke et trossamfunn. De faller altså ikke inn under trossamfunnsloven, som blant annet stiller flere konkrete krav når det kommer til faktorer som innsyn.

Islam Net og Iman Aktivitetssenter retter seg først og fremst mot barn og unge, men er for eksempel ikke medlemmer av Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner. Blant kravene for å bli medlem er at man skal være en åpen og demokratisk barne- og ungdomsorganisasjon. Å jobbe for et slikt medlemskap vil kunne tolkes som et tegn på at organisasjonen ønsker åpenhet og transparens, noe som igjen ville vært med på å styrke tilliten til arbeidet deres.

Det er altså konkrete tiltak Islam Net kan gjøre for å styrke utenforståendes tillit til organisasjonen. Samfunnet trenger brobyggende organisasjoner. Men for at Islam Net skal bli sett på slik, er de nødt til å vise det tydeligere frem.

Rettelse:

I den første versjonen av denne lederen stod det at Qureshi benektet å ha tatt imot penger fra utlandet. Det riktige er at Qureshi bekrefter at de har mottatt penger fra utlandet, men ikke fra utenlandske statlige kilder. Vårt Land beklager feilen.Enkelte av artiklene i Vårt Land er forbeholdt abonnenter. Vi jobber hver dag for å levere dagsaktuelle nyheter og god journalistikk. Bli abonnent og få tilgang til alt innholdet vårt. Er du allerede abonnent? Takk for at du støtter oss så vi kan fortsette å levere kvalitetsjournalistikk hver dag!

Annonse
Annonse

Mer fra: Leder