Religion

Ropstad reagerer på Islam Net-planer i Oslo: – Jeg deler Raymond Johansens bekymring

PLANER: Oslos byrådsleder Raymond Johansen har uttrykt bekymring for at en stiftelse med tette bånd til Islam Net har planer om å etablere et ungdomssenter i Groruddalen i Oslo. Også tros- og livssynsminister Kjell Ingolf Ropstad ser med uro på planene.

– Jeg deler Raymond Johansens bekymring, sier tros- og livssynsminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF).

Denne uken kunne Filter Nyheter melde at en stiftelse med tette bånd til Islam Net står bak kjøpet av en eiendom i Oslo for nær 60 millioner kroner. Tomten, som i dag brukes som skytebane, skal gjøres om til et ungdomssenter, har kjøperen uttalt.

Eiendomshandelen har skapt kraftige reaksjoner. Politikere, alt fra Rødt til Frp, vil stoppe virksomheten deres, har Nettavisen omtalt. Også byrådsleder Raymond Johansen har kommet på banen.

– Her det enormt mye som skurrer. Hvordan har denne organisasjonen fått tak i så mye penger? Hvordan i alle dager kan en slik organisasjon kunne ta over et bygg med en skytebane? uttalte Johansen til flere medier på torsdag. Han framholdt at han tar sterk avstand fra Islam Net og at han vil sørge for å få mer informasjon om eiendomskjøpet.

Det er stiftelsen Iman Aktivitetssenter som står bak kjøpet av tomten i Groruddalen i Oslo. Hvor pengene kommer fra, har Islam Nets profilerte leder, Fahad Qureshi, fortalt til Vårt Land. Islam Net har samlet inn halvparten av kjøpesummen til stiftelsen gjennom en åpen innsamlingskampanje på nett. Resten av kjøpesummen har stiftelsen fått i lån av selger, ifølge Qureshi.

– Utenom Norge, har vi i all hovedsak fått donasjoner fra privatpersoner som bor i vestlige land geografisk nært Norge. Det har ikke vært store donasjoner fra noen i utlandet, uttalte Islam Net-lederen. Han har avvist at de har mottatt pengestøtte fra statlige utenlandske aktører.

---

Islam Net

  • Islam Net ble etablert i 2008 og er en muslimsk ungdomsbevegelse med en salafistisk orientering. Begrepet har Islam Net unngått å bruke om seg selv. I stedet hevder de ganske enkelt å representere islam.
  • Salafisme er en moderne puritansk og reformistisk tilnærming til islam som legger avgjørende vekt på å vende tilbake til en bokstavelig tolkning av de islamske grunnlagstekstene Koranen og hadith, og som ønsker å «renske» islamsk tro og praksis for det som anses som «ikke-islamske» elementer.
  • Den puritanske salafismen, som Islam Net er en eksponent for, er del av et transnasjonalt salafistisk nettverk med forgreninger til mange land, som særlig er opptatt av å fremme da’wa («å kalle folk til islam») i form av proselyttisering. Den trekker sterke veksler på så vel moderne islamsk som kristen tele-evangelisering og gjør omfattende bruk av sosiale medier.

Kilde: Store Norske Leksikon

---

Forventer at norsk lov følges

Raymond Johansen har likevel varslet at han vil ta initiativ til en samtale med justisministeren og tros- og livssynsministeren om eiendomskjøpet. Han er spent på hvordan regjeringen ser på denne saken, blant annet «når det gjelder støtte fra utlandet til denne typen organisasjoner».

Tros- og livssynsministeren påpeker til Vårt Land at utenlandsfinansiering av trossamfunn og organisasjoner kan være utfordrende.

– Som tros- og livssynsminister er det derfor er viktig for meg at tros- og livssynssamfunn kan nektes tilskudd hvis de mottar bidrag fra stater som ikke respekterer retten til tros- og livssynsfrihet. Dette jobber vi nå med, sier Ropstad.

I den nye trossamfunnsloven som trådte i kraft 1. januar i år, er det en bestemmelse om at tros- eller livssynssamfunn som tar imot bidrag fra stater som ikke respekterer retten til tros- og livssynsfrihet, kan nektes tilskudd. Barne- og familiedepartementet utreder i samarbeid med Utenriksdepartementet hvordan dette kan konkretiseres.

Islam Net mottar ikke støtte som trossamfunn og faller utenfor trossamfunnsloven, påpeker ministeren.

– Jeg forventer likevel at alle organisasjoner følger norsk lov og bidrar til å bygge ned skiller og legge til rette for god integrering, sier han.

– Hva anser du som bekymringsfullt med Islam Net og deres planer for eiendomskjøpet?

– Det er i media skapt usikkerhet om finansieringen. Utfordringen med utenlandsfinansiering er at det kan stilles spørsmål til hvilke forventninger og bindinger som ligger til de utenlandske donorene. På samme måte som for tros- og livssynssamfunn vil jeg derfor oppfordre til åpenhet om dette spørsmålet. Det kan dempe noe av bekymringene, sier han.

Det er i media skapt usikkerhet om finansieringen

—  Kjell Ingolf Ropstad, tros- og livssynsminister
Fahad Qureshi, leder i Islam Net

Avviser pengehjelp fra andre stater

Islam Net-leder Fahad Qureshi er blitt forelagt uttalelsene fra Ropstad, og sier at han deler Ropstads bekymring rundt finansiering fra statlige aktører som ikke respekterer tros- og livssynsfrihet.

– Dette er veldig problematisk og jeg er glad for den nye trosloven som tar til sikte på å forebygge dette, sier Qureshi.

Han gjentar at Islam Net ikke har mottatt pengesummer fra statlige aktører.

– Vi ønsker ikke at noen statlig aktør skal påvirke hva vi står for, og nettopp derfor er det helt uaktuelt for oss å ta imot penger fra andre stater, påpeker han.

Videre sier Qureshi at Islam Net ser fram til god dialog med både Ropstad og Johansen.

– Jeg forstår at noen av våre verdier kan virke konservative eller fremmede for de som ikke kjenner oss, men jeg håper at vi kan møtes for å forstå hverandre bedre. Vi har ingenting å skjule, sier han.

Vi ønsker ikke at noen statlig aktør skal påvirke hva vi står for, og nettopp derfor er det helt uaktuelt for oss å ta imot penger fra andre stater

—  Fahad Qureshi, leder i Islam Net

Ikke flyttet inn

Qureshi presiserer at Islam Net ikke har tatt over et bygg med en skytebane.

– Vi har finansiert et kjøp for Iman Aktivitetssenter, som på sin side heller ikke har tatt over bygget. Det er Oslo Skytesenter som styrer lokalene og drifter skytebanen. Hverken Islam Net eller Iman Aktivitetssenter har, eller kan få nøkler til bygget. Det er kun etter at Oslo Skytesenter flytter ut, at Iman Aktivitetssenter vil kunne overta lokalene og bruke dem som aktivitetssenter for ungdom, sier han.

Han påpeker at de fleste av tilbudene Iman Aktivitetssenter planlegger for senteret er noe alle i Groruddalen vil ha nytte av, på tvers av religion.

– Som biljard, bordtennis, leksehjelp, boblebad, data, lyd og videostudio, fattighus og treningssenter, ramser han opp.

Justisminister Monica Mæland (H) sier til Vårt Land at hun fredag snakket med Raymond Johansen om eiendomsplanene «og vil selvsagt ta et møte om dette om kort tid».

Kontaktperson for Iman Aktivitetssenter, Said Moqim Bani Hashem, har uttalt til Filter Nyheter at de ikke har mottatt noen midler fra utlandet for å finansiere kjøpet av eiendommen. Kjøpers selskap har pant i eiendommen på 30 millioner kroner, ifølge grunnboken. Kjøper bekrefter at dette er en avtalt sikkerhet for sluttoppgjøret, men oppgir at heftelsen vil bli «slettet i løpet av året». Han vil ikke kommentere dette nærmere, skriver Filter Nyheter.

Les mer om mer disse temaene:

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion