Religion

Islam Net-leder sier han er imot finansiering fra totalitære regimer, men fridde til Saudi-donorer i fjor

EIENDOMSKJØP: Islam Net står bak kjøp av Oslo-eiendom for nær 60 millioner kroner, men avviser at de har fått statlig pengehjelp fra utlandet. Senest i fjor forsøkte lederen av organisasjonen å skaffe penger fra Saudi-Arabia.

«Jeg kommer til Saudi-Arabia for å se etter mennesker som kan hjelpe meg å gjøre drømmen min virkelig», het det i et engelsk innlegg og en tilhørende videosnutt som ble lagt ut på Facebook-siden til Islam Net 19. januar i fjor.

I videoen kunne Islam Nets profilerte leder, Fahad Qureshi, fortelle om sin drøm: Organisasjonen har planer om å opprette en kombinasjon av et «dawah-senter» og moské i Norge. Dawah betyr å invitere til islam.

Islam Net

Da Vårt Land konfronterte Qureshi med Saudi-frieriet på onsdag, ble innlegget slettet umiddelbart.

– Vi slettet innlegget du referer til da det ikke gjenspeiler hva vi i dag står for, skriver Qureshi i en e-post til Vårt Land.

Siden 2019 har Islam Net kjørt en engelskspråkelig kampanje for å samle inn penger til opprettelsen av det nevnte muslimske senteret. Til gjengjeld vil giverne bli belønnet i paradis. Denne uken ble det kjent at Islam Net står bak kjøpet av en Oslo-eiendom for nær 60 millioner kroner i Groruddalen. Det huser i dag en skytebane, kunne Filter Nyheter melde.

Til tross for innsamlingskampanjens internasjonale preg, avviser kjøperne at de har fått pengehjelp fra utenlandske donorer.

Kjøpet, som ble gjort i november i fjor, «er i all hovedsak finansiert via private lån, og til en mindre grad fra gaver fra norske givere. Vi har ikke mottatt noe fra utlandet, hverken lån eller donasjoner», har Said Moqim Bani Hashem opplyst til Filter Nyheter. Han er kontaktperson for stiftelsen bak kjøpet, «Iman aktivitetssenter».

Stiftelsen er uavhengig Islam Net, har han fastholdt. Den har imidlertid tette bånd til organisasjonen.

Innsamlingskampanjen som førte til kjøp av den aktuelle Oslo-eiendommen, er det Islam Net som står bak, bekrefter Qureshi i en e-post til Vårt Land. «Ved kjøpet hadde vi samlet inn omtrent halvparten av summen eiendommen kostet, resten fikk Iman Aktivitetssenter i lån fra selger», skriver han, uten å opplyse selve beløpet.

Avviser utenlandsk støtte

Mens kontaktperson for stiftelsen har avvist all pengehjelp fra utlandet, har Qureshi kun sagt at de ikke har mottatt statlig utenlandsk pengestøtte til prosjektet.

– Vi har ikke mottatt en eneste krone fra utenlandske statlige aktører, organisasjoner eller individer. Vi er imot all form for utenlandsfinansiering fra totalitære regimer som ikke respekterer trosfrihet eller menneskerettigheter, uttalte Qureshi til Filter på mandag. Det samme gjentok han til Nettavisen på onsdag.

Dette understreker han også til Vårt Land.

Men senest januar i fjor fridde altså Qureshi til givere i Saudi-Arabia. I det nevnte Facebook-innlegget kunne Islam Net-lederen opplyse at han skulle være i muslimenes hellige byer Mekka og Medina fra 20. januar til 2. februar. «Vil du hjelpe meg med å bygge denne Masjiden i Norge?», spurte han i innlegget , og oppfordret folk til å ta kontakt.

Da Vårt Land konfronterte Qureshi med innlegget på onsdag, spurte han først om å få tilsendt lenken til Facebook-innlegget. Et par minutter etter at han mottok den, skrev han i en tekstmelding: «Hei. Linken virker ikke.»

I ettertid har altså Qureshi medgitt at han slettet innlegget som Vårt Land har skjermbilder av.

Denne videoen ble i januar publisert i Facebook-innlegget om Qureshis tur Saudi-Arabia.

– Dro ikke for å søke finansiering

Vårt Land har stilt Qureshi en rekke spørsmål om finansieringen av den aktuelle Oslo-eiendommen og om Facebook-innlegget.

I et skriftlig svar forteller han at en bestemmelse i den nye trossamfunnsloven, som trådte i kraft 1. januar i år, er en medvirkende årsak til at de har snudd om pengestøtte fra Saudi-Arabia. Tros- eller livssynssamfunn som tar imot bidrag fra stater som ikke respekterer retten til tros- og livssynsfrihet, kan nektes tilskudd. Barne- og familiedepartementet utreder i samarbeid med Utenriksdepartementet hvordan dette kan konkretiseres.

– I januar 2020 var vi ikke kjent med den nye trosloven og var åpne for ideen om utenlandsfinansiering, skriver Qureshi om hvorfor han har snudd i saken.

Islam Net mottar ikke statsstøtte i dag og har heller ikke planer om å søke det, opplyser Islam Net-lederen.

– Men vi ønsker allikevel å forholde oss til de anbefalinger som gis av staten.

Videre skriver han at han ikke dro til Saudi-Arabia for å søke finansiering, men for å utføre pilegrimsreisen kjent som Umrah.

– Da jeg først var der kom jeg i kontakt med folk som hadde kjennskap til hvordan man kan få finansiering i Saudi. Jeg innså da at det stilles krav om å promotere det som er kjent som saudi-arabisk salafisme, en svært reaksjonær tolkning av islam vi ikke kan stå inne for. Så dette var helt uaktuelt for oss. Vi har alltid vært en fri norsk organisasjon som ikke lar andre diktere hva vi skal stå for og mene, skriver han.

Qureshi mener derfor at hans uttalelser denne uken om utenlandsfinansiering er helt presise.

Innsamling blant utenlandske brukere

– Har dere mottatt pengestøtte fra ikke-statlige aktører i utlandet?

– Vi har drevet innsamling hos våre norske støttespillere i en årrekke. Det er dog ingen hemmelighet at dette er en åpen kampanje på grasrotnivå. Utenom Norge, har vi i all hovedsak fått donasjoner fra privatpersoner som bor i vestlige land geografisk nært Norge. Det har ikke vært store donasjoner fra noen i utlandet. Gjennomsnittet ligger på et par hundre kroner per giver. At en norsk forening har private støttespillere i utlandet er fullt lovlig og helt uproblematisk, skriver Qureshi i en e-post til Vårt Land.

Stiftelsen Iman aktivitetssenter har på sin side gjort det klart at de ikke har mottatt noe fra utlandet for å finansiere kjøpet av Oslo-eiendommen, hverken lån eller donasjoner. Det til tross for at kampanjene for det nye religiøse senteret, som altså Islam Net er ansvarlige for, ser ut til å være rettet mot et internasjonalt publikum. Språket i kampanjen er på engelsk. På to nettsider tilknyttet kampanjen kan givere donere penger med «en hvilken som helst valuta i verden».

Bruken av engelsk som språk beror på at Islam Net har samarbeidet med et britisk markedsføringsbyrå, har Qureshi tidligere forklart til Filter Nyheter. «Da var det enklere å jobbe på et språk som begge forstod, selv om norsk hadde vært ideelt», skrev han i en e-post til dem før helga.

Onsdag kunne Filter Nyheter melde at Islam Net har betalt for innsamling blant utenlandske Facebook-brukere. Det går fram av tall som ligger tilgjengelig på Facebook. Ifølge nettavisens beregninger har Islam Net brukt minimum 600.000 kroner fordelt på nær 100 annonser på Facebook de siste to årene.

Annonsene har i hovedsak blitt vist for unge menn i alderen 24-35 år, som har befunnet seg i land, regioner eller områder som England, Punjab, Dhaka i Bangladesh, Sind-provinsen i Pakistan, Singapore, Kairo, Dubai, Riyadh og Islamabad, skriver de.

Qureshi har ikke svart Filter Nyheter på nye spørsmål om hvordan hans uttalelser før helga henger sammen med at annonsene i hovedsak har nådd et publikum i utlandet. Filter Nyheter har også spurt om hvilke målgrupper og land de ulike kampanjene har vært rettet mot, samt hvor mye penger Islam Net eller tilstøtende organisasjoner har fått inn gjennom kampanjene.

«Markedsføring er komplekst og vi kommer ikke til å brette ut våre markedsføringsstrategier til dere», svarer Qureshi i en e-post til dem denne uka.

Han ønsker ikke å gi noen ytterligere kommentarer om dette til Vårt Land.

På saveiman.com og savejan.com kan givere donere penger til den planlagte moskeen og "dawah-senteret" til Islam.net.

– Et område for bønn

I kampanjene har Islam Net vært tydelig på at donasjonene de får inn skal gå til en moské og Dawah-senter. Til Filter Nyheter har ikke kjøperen nevnt noe religiøst innhold på spørsmål om planene for eiendommen.

«Opprinnelig, i den initiale fasen av Islam Nets prosjekt var tanken at de skulle etablere en moské og Dawah-senter. Dette ble senere endret til at Iman Aktivitetssenter overtok prosjektet og gjorde om på den opprinnelige planen om å være en moské, til et multifunksjons aktivitetssenter for minoritetsungdom», skrev Said Moqim Bani Hashem til Filter Nyheter.

Hvorfor har dere ikke endret markedsføringen hvis det ikke blir noe av moské- og Dawah-senter-planene? har Vårt Land spurt Islam Net-leder Fahad Qureshi.

– En moské kjennetegnes gjerne ved dens minareter, kupler og store bønnesaler. Eiendommen som Iman Aktivitetssenter har kjøpt har ingen av delene. Det er dog ikke unaturlig at det vil være et område for bønn. Men dette er ikke byggets primærfunksjon slik det vanligvis er ved moskeer. Vi har åpen og regelmessig kontakt med våre givere om oppdateringer rundt prosjektet, skriver han.

Vårt Land skrev opprinnelig at Islam Net avviser utenlandsk støtte. Etter at saken ble publisert har Qureshi bedt avisen om å endre de aktuelle setningene til at de avviser statlig støtte. Siden har han fått spørsmål om de har mottatt støtte fra ikke-statlige aktører og bekreftet dette.

Det har ikke lyktes Vårt Land å få tak i kontaktpersonen for stiftelsen Iman Aktivitetssenter.

---

Islam Net

  • Islam Net ble etablert i 2008 og er en muslimsk ungdomsbevegelse med en salafistisk orientering. Begrepet har Islam Net unngått å bruke om seg selv. I stedet hevder de ganske enkelt å representere islam.
  • Salafisme er en moderne puritansk og reformistisk tilnærming til islam som legger avgjørende vekt på å vende tilbake til en bokstavelig tolkning av de islamske grunnlagstekstene Koranen og hadith, og som ønsker å «renske» islamsk tro og praksis for det som anses som «ikke-islamske» elementer.
  • Den puritanske salafismen, som Islam Net er en eksponent for, er del av et transnasjonalt salafistisk nettverk med forgreninger til mange land, som særlig er opptatt av å fremme da’wa («å kalle folk til islam») i form av proselyttisering. Den trekker sterke veksler på så vel moderne islamsk som kristen tele-evangelisering og gjør omfattende bruk av sosiale medier.
  • Kilde: Store Norske Leksikon

---

Les mer om mer disse temaene:

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion