Leder

Bosett dem raskest mulig

De 50 flyktingene som Norge henter fra Hellas vil ikke bli bosatt i en norsk kommune før om flere måneder, til tross for at mange kommuner venter med bolig.

Slik Vårt Land har skrevet kommer det 50 såkalte Moria-flyktninger til Norge i januar. Det har tatt mange måneder å plukke disse ut fordi Norge har så strenge kriterier for hvilke flyktninger vi foretrekker. De som har kommet gjennom det trange nåløyet er i stor grad barnefamilier fra Syria, som har flyktet fra krig.

Unødvendig prosess

Likevel krever myndighetene at disse 50 flyktningene skal kjøres gjennom den samme kverna som alle asylsøkere som kommer til Norge. En vanlig asylsøkerprosess i Norge innebærer et tre ukers opphold på det nasjonale ankomstsenteret i Råde, deretter flytting til et asylmottak, og så bosetting i en kommune etter tre måneder – forutsatt at man har fått oppholdstillatelse.

Vi vet at flere av barna fra Moria er traumatiserte.

—  Vårt Land

Gitt den prosessen de 50 flyktningene allerede har vært gjennom, bør dette være helt unødvendig.

Til Vårt Land sier Håkon Fenstad, assisterende kommunikasjonsrådgiver i Utlendingsdirektoratet at flyktningene må gjennom hele denne prosessen, fordi kommunene trenger tid på å klargjøre bolig og integreringsløp.

Samtidig vet vi at over 125 norske kommuner har bedt regjeringen om å hente flyktninger fra Moria-leiren. Blant disse er norske fire største kommuner Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger. Mange av disse har også meldt at de gjerne vil motta flere flyktninger. Allerede i oktober sa Senja-ordfører Tom Rune Eliseussen (Sp) at de var klare til å bosette flyktinger. Dersom Utlendingsdirektoratet hadde tatt en kjapp runde i norske kommuner, ville de trolig raskt funnet kommuner som kan bosette direkte.

Traumatiserte barn

Vi vet at flere av barna fra Moria er traumatiserte. Både de som ikke fyller kriteriene for å komme hit og sikkert også en del av de som kommer til Norge. De Norge har plukket ut er stort sett så heldige at de har foreldre i live.

Likevel kan flere flyttinger være en belastning. Dette er barn som har levd lenge under harde forhold i en flyktningeleir, de har trolig opplevd frykt og foreldrenes fortvilelse. Flere av dem har trolig vært vitne til vold. Vi vet fra øyevitner at mange av barna både er deprimerte og dypt traumatiserte.

Derfor bør norske myndigheter gjør alt de kan for å legge til rett for en rask bosetting der familiene skal bo i framtiden. Slik kan familiene raskere slå seg til ro, og barna slipper å frykte for flere flyttinger.

Det norske myndigheter nå legger opp til er en firkantet praksis, som rammer flyktninger som allerede har gått gjennom en hard siling med strenge kriterier. En slik praksis er unødvendig inhuman.


Enkelte av artiklene i Vårt Land er forbeholdt abonnenter. Vi jobber hver dag for å levere dagsaktuelle nyheter og god journalistikk. Bli abonnent og få tilgang til alt innholdet vårt. Er du allerede abonnent? Takk for at du støtter oss så vi kan fortsette å levere kvalitetsjournalistikk hver dag!

Annonse
Annonse

Mer fra: Leder