Leder

Kongens viktige advarsel

Det er grunn til å ta kongens advarsler på alvor. Men også vi mener det er viktig å se at det er mye som skiller dagens situasjon fra mellomkrigstiden.

Denne uken kom boka om kong Harald, skrevet av Harald Stanghelle. Som vi skrev på lederplass i går, innholder boken mange ulike og viktige tema, blant annet om dødshjelp.

Et annet viktig tema kongen berører, er den politiske utviklingen. Han ser klare likheter mellom dagens samfunn og tiden før 2. verdenskrig.

Dette sier kongen: «Jeg liker ikke det jeg ser. Det må jeg si. Jeg ­synes vi lever i en skremmende tid. Jeg har syntes det lenge. Jeg synes den ligner mer og mer på mellomkrigstiden»

Han utdyper: «Jeg tenker på nasjonalisme og motsetninger ellers. Jeg er urolig for ­populisme og oppsplitting. Og for den gjenoppstandelse av ytterste høyre vi ser i enkelte land som kanskje ikke husker hvordan det var en gang. Mange land er ikke så opptatt av å finne internasjonale løsninger, man dyrker seg selv. Det minner ubehagelig om tiden mellom første og 2. verdenskrig»

Han legger til at det også er forskjeller, men sier samtidig: «Det er ubehagelig mye likt».

Likhetstrekk med Kong Haakon

En av dem som kommenterer kongens uttalelser i Vårt Land, er ­professor emeritus Bernt Hagtvet. Han har forsket på ekstreme ­politiske bevegelser, demokrati og menneskerettigheter.

Han sier blant annet: «Etter mitt syn er det en parallell mellom kong Harald og kong Haakon her. Kong Haakon var en av de relativt få som forsto hva nazismen var, og som fryktet denne. Han var intellektuelt oppegående, hadde lest Mein Kampf, og fikk stor betydning for ­meningsdannelsen i mellomkrigstiden»

Hagtvet mener som kongen at det både er likhet og store forskjeller mellom dagens politiske utvikling og mellomkrigstiden. Han peker blant annet på at det var en tøffere kamp mellom ideologier den gangen og at det blant annet var det et stort kommunistisk parti. Dess­uten hadde land som Tyskland, Italia, Spania og Østerrike autoritære regimer. Slik er det ikke i dag.

Et av de alvorlige trekkene Hagtvet likevel peker på, er nåtidens ­angrep mot overnasjonale organer som FN og at utviklingen i USA. Han peker også på forbitringen av ordskiftet.

Vi må ta signalene på alvor

Vi mener det er grunn til å ta kongens advarsler på alvor. Men også vi mener det er viktig å se at det er mye som skiller dagens situasjon fra mellomkrigstiden.

Vi må derfor hverken overmannes eller miste troen på at det er mulig å motarbeide krefter som drar i feil retning.

Da er det viktig at vi bruker kreftene våre til mobilisering for ­demokratisk verdier og for minoriteters rettigheter. Det var særlig disse verdiene som sto på spill i mellomkrigstiden.

Så må vi være glade for at vi har en modig og vidsynt konge som ­minner oss om vår historie og tar til orde for at den ikke må gjenta seg.

LES MER:

Kongen:  Vår tid ligner mer og mer på mellomkrigstiden

Enkelte av artiklene i Vårt Land er forbeholdt abonnenter. Vi jobber hver dag for å levere dagsaktuelle nyheter og god journalistikk. Bli abonnent og få tilgang til alt innholdet vårt. Er du allerede abonnent? Takk for at du støtter oss så vi kan fortsette å levere kvalitetsjournalistikk hver dag!

Annonse
Annonse

Mer fra: Leder