Leder

Står faktisk om tårnene faller

Vi merker oss at Dagbladet 10. juni gjør et forsøk på å refse kirken. Det er de i sin fulle rett til. Men de bør ha faktagrunnlaget på stell.

Oslo  20190225.
Illustrasjonsbilde: Dagbladet appen på mobil.
Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

I sin leder 10. juni hevder Dagbladet at staten har arbeidsgiveransvar for kirkelige ansatte. Det stemmer ikke. Den norske kirke har selv arbeidsgiveransvaret. Videre hevder de at demokratiske kirkevalg kom i stand etter skillet mellom stat og kirke. Det stemmer heller ikke. Vi har hatt valg til menighetsråd siden «Lov om menighetsråd» ble vedtatt for nøyaktig hundre år siden. Valg til bispedømmeråd kom i 1933. Vi anbefaler Dagbladet å søke etter fakta på internett.

LES OGSÅ: Ny rapport: Derfor stemte de ikke i kirkevalget

Videre hevder de at de at 31,4 prosent selvrapporterte personlig kristne og de 26,4 prosent kristne til sammen utgjør under 50 prosent av Den norske kirkes medlemsmasse. Vi anbefaler Dagbladet en kalkulator.

Dagbladets anliggende

Men hva har Dagbladet på hjertet? Jo, at valgdeltakelsen i Den norske kirke er lav, rundt 10 prosent av de stemmeberettigete. De mener dette er en demokratisk fallitt. På en måte har de rett: Hadde kirken vært en stat, ville man ikke godkjent valgresultatet. Ingen kan være fornøyd med en slik oppslutning.

Imidlertid er ikke alt sagt, for det er noen vesensforskjeller mellom stat og kirke. Hva er vår fremste borgerplikt? Å stemme ved valg. Hva er vår fremste kristenplikt? Å elske Gud og vår neste. Ikke å stemme ved kirkevalg. Tilliten til kirken er ikke avhengig av medlemmenes selvrapportering om sin tro, slik Dagbladet hevder. Det er enkelt å melde seg ut. At folk uten sterk tro likevel vil høre til, forteller nettopp om tillit til kirken.

«Står om enn tårnene faller»

Kirkens avgjørelser må være demokratiske. Jo høyere deltakelse, desto bedre. Men kirkens aktivitet skapes ikke av graden av demokrati. Det er dette som menes med at kirken «står om enn tårnene faller» – salmen Dagbladet siterer i sin leder. Det er noe ved kirken som består uavhengig av hva som skjer med bygget, med strukturen, med menneskenes organisering.

LES OGSÅ: Mer enn 1 av 2 negative til sterkt troende kristne

LES OGSÅ: Alf Gjøsund om kirkevalget: Dette var verre enn ventet

LES OGSÅ: Muhammad Rafiq ba til Gud da han overmannet terroriste

Annonse
Annonse

Mer fra: Leder