Leder

Det viktige verdivalget

VÅRT LANDS LEDER FOR VALGET 2017: I dag er en viktig dag for Norge. Å avgi stemme i valg er vårt mest grunn­leggende bidrag til demokratiet.

Dette har vært en fragmentert og uoversiktlig valgkamp, der de største partiene ikke har greid å møte velgernes behov. Mens politikerne i stor grad har snakket enkeltsaker, viser det seg at velgerne over hele det politiske spekteret setter ideologi og verdier høyest når de velger parti.

Globale utfordringer

Norske velgere er ikke så navlebeskuende som politikerne tror. Tvert imot er vi blitt mer opptatt av de store spørsmålene. Vi ser at verden blir farligere, og at også trygge Norge i økende grad preges av store globale utfordringer.

Hvor stor kampen om ressurser blir i fremtiden, og hvor mange som vil legge ut på flukt på grunn av klimaendringene­, kan vi fortsatt påvirke. Men uansett kan vi ikke skru klokka tilbake – vi er et mer mangfoldig samfunn, og vi har behov for å redefinere og revitalisere vår egen identitet og arv.

I en urolig verden, og i et Norge i endring, blir vi mer opptatt av hva Norge skal være i fremtiden.

BERIT AALBORG: «Storpartienes tafatthet har gitt rom for de små partiene»

Sentrum

Vi tror det politiske sentrum, i allianse med andre moderate partier, er det beste styringsalternativet for at Norge skal være et godt sted å leve for kommende generasjoner. De tre sentrumspartiene har med sine sterke motkulturelle røtter, brakt inn viktige verdier i norsk politikk.

Dette handler om en særlig oppmerksomhet på de kristne grunnverdiene, på klima, frivillighet, trosfrihet, valgfrihet og bosetting i hele landet. Kanskje viktigst: En tro på menneskets iboende verdi i motsetning til en materialistisk liberalisme og en materialistisk sosialisme på ytterfløyene.

I norsk politikk har sentrum samarbeidet til begge sider, og da til de store­ partiene Høyre og Arbeiderpartiet. Gjennom tiden har dette brakt frem ulike samarbeid – både i storting og i regjering. Disse samarbeidskonstella­sjonene har nå blitt forrykket av et sterkt Frp og et Høyre som har valgt regjeringssamarbeid med et populistisk ytterliggående parti.

ÅSHILD MATHISEN: «Valgomatens trange vegger»

Polarisering

Det er dypt problematisk at Frp sitter ved makten. Det sitter klimafornektere i regjering som ikke tar på alvor det enorme løftet som må til for at vi skal få utslippene dramatisk ned. I tillegg har de en integreringspolitikk og en polariserende retorikk som kan bidra til økt konfliktnivå og at grupper ikke blir integrert. ­

Loveleen Brenna har sagt at drømmen er å gå fra å være innvandrer til å bli medborger. Med Frp i regjering opplever mange at de går den andre veien: Fra å være medborgere til å bli innvandrere.

Vi kan ikke la oss styre av et parti som ser på Norge som en øy i verden der vi kan forbruke uhemmet og lengte tilbake til en tid da vi var et homogent land.

ERLING RIMEHAUG: «Det store valget»

Tospann

Høyres samarbeid med Frp gjør årets valg vanskelig for mange moderate sentrumsvelgere. Det er trist at Høyre, med sin lange humanistiske og verdibevisste tradisjon, har valgt å gå i tospann med Frp. Det bidrar også til at valget nå framstår som et valg mellom to helt adskilte blokker.

Men dette bildet splittes opp. I stortingsperioden som kommer er det mulig at vi kan se nye og ulike samarbeidskonstellasjoner, som for eksempel et økt samarbeid mellom flere sentrumspartier og venstresiden – enten i storting eller i regjering.

Vi må være villige til å løfte blikket fra historiske motsetninger og symbol­politikk. Mange som i dag mener de slåss for kristenarven, har en annen agenda enn troens innhold. De misbruker korset som et ekskluderende nasjonalt symbol. Det er godt å se at det lavkirkelige, konservative Norge begynner å protestere på dette.

Åpent Ap

Tradisjonelt har en del kristne velgere ment at Ap står for en avkristningspolitikk, og historisk har det til tider vært riktig. Dagens Ap-­ledelse er mer åpen for tro og verdispørsmål. Et tydelig eksempel er at en samlet 
Ap-ledelse kjempet for K-en i KRLE på sitt eget landsmøte.

Det er viktig å ha et våkent øye for presset på skaperverket og menneskeverdet i vår tid. Gamle partipolitiske skillelinjer utviskes når vi står ovenfor nye, enorme utfordringer. Særlig fordi Høyre har brakt Frp inn i regjeringskontorene – og ønsker å beholde ­regjeringsmakten med dette grunnlaget.

Isolere Frp

Dagens valg er et verdivalg, og det er et veivalg. Vi mener det må et regjeringsskifte til nå, og vi mener Frp må ut av regjeringskontorene­. Klimafornektelse og mistenkeliggjøring av etniske og religiøse grupper er for farlig for Norges fremtid. Høyres valg av Frp gjør at de andre partiene bør se seg om etter andre konstellasjoner i tiden som kommer. For at dette skal være mulig, må man stemme et alternativ som isolerer Frp.

Det er derfor viktig å gi sin stemme til de moderate og sentrumsorienterte partiene i norsk politikk.

SE VIDEO: Vårt Lands sjefredaktør Åshild Mathisen forklarer valgdagens leder:

Sjefredaktør Åshild Mathisen forklarer dagens leder. Følg med våre live-sendinger på Facebook utover kvelden og VL.no for oppdateringer om valget. #valg2017

Posted by Vårt Land on 11. september 2017

Enkelte av artiklene i Vårt Land er forbeholdt abonnenter. Vi jobber hver dag for å levere dagsaktuelle nyheter og god journalistikk. Bli abonnent og få tilgang til alt innholdet vårt. Er du allerede abonnent? Takk for at du støtter oss så vi kan fortsette å levere kvalitetsjournalistikk hver dag!

Annonse
Annonse

Mer fra: Leder