Berre ein gong i året talar dei mange litteraturkritikarane i Noreg med ei stemme – under utdelingane av litteraturkritikarprisane. Med dette artige inngangspoenget kunne Henrik Keyser Pedersen i Norsk kritikerlags arbeidsutval for litteratur lose eit kresent utval av Litteratur-Noreg igjennom Litteraturkritikarprisane for 2014. Eg har sjølv vore med i både styre og arbeidsutval i Kritikarlaget – og eg har delt ut dei same prisane. Men eg er ikkje berre inhabil når eg seier at dei heng høgt.