Trump-valgkampmøtet i den lille byen Salem i New Hampshire denne uken, ga nok en bekreftelse på hvor splittet og polarisert det amerikanske samfunn er blitt. Det synes som om den felles demokratiske plattformen for å diskutere politisk uenighet er i ferd med å forvitre.