Gjennom mange år har Arbeiderpartiet, Jens Stoltenberg og en lang rekke av Aps stats-
sekretærer på asylfeltet framstått nærmest kompromissløse i innvandringspolitikken.