Det har etablert seg en forståelse om at TV Visjon Norge finansieres av syke, uføre og minstepensjonister. Oppfatningen er basert på en håndfull caser i mediene, nå sist en 80 år gammel kvinne som ble intervjuet i NRKs «Pengepredikanten». Når det viser seg at hun i løpet av tre måneder har gitt 80.000 kroner til TV Visjon Norge, tar det store hylekoret umiddelbart for gitt at hun er blitt lurt.