Det gjør det mulig for folk å sjekke at det er likhet for loven og rettferdighet i fordeling av byrdene. Det er vesentlig for å opprettholde skattesystemets legitimitet og folks vilje til å betale skatt.