Ingrid B. Melve er kapellan i Søndre Skjeberg sokn og salmedikter.