Kristelig Folkeparti har sammen med Arbeiderpartiet og Senterpartiet har gjort mest for å utforme en god alkoholpolitikk. Norge har en politikk som skiller seg ut fra de fleste andre land i Europa. Virkemidlene er mange og gode, blant annet gjennom Vinmonopolet og reklameforbudet mot alkohol.