Kommentar

Moren min er ikke spesielt religiøs. Hun var likevel ikke i tvil om hva hun skulle gjøre den 19. mars 1961. 19-åringen ville til Vang kirke for å se ordineringen av Ingrid Bjerkås, Den norske kirkes første kvinnelige prest. En historisk hendelse.

Åpnet kirkedøren

Ingrid Bjerkås slo kirkedøren opp for kvinner i presteyrket. Ved å stå ved sitt kall og sin overbevisning, åpnet hun rommet for andre.

I dagens hovedsak forteller vi om kvinnelige, religiøse pionerer. Vi har møtt Sherin Khankan, Nordens første kvinnelige imam. Hun vil gi generasjonen under seg det alternativet hun selv ikke fant.