Denne helgen er det duket for tøffe forhandlinger om statsbudsjettet på Stortinget. Et av de mest omstridte kuttene gjelder 4,2 milliarder i bistand til fattige land. Det dreier seg blant annet om prosjekter som skal bidra til å utvikle sterke sivile samfunn og styrke demokratiet.