På radioen på vei til jobb i går hørte jeg nyhetene på NRK. Én av ti mennesker er til enhver tid deprimerte, ble det opplyst. For de fleste er det en fase, og etter en tid ser de lysere på livet igjen.