Vi som tilhører etterkrigsgenerasjonen, vokste opp med utallige historier om krigen. Slik har årene 1940–1945 brent seg inn i vår bevissthet: Vi har lært om den tyske okkupasjonen. Om gutta på skauen. Om motstandbevegelsen. Og ikke minst: Om alle som kom i fengsel. Noen ble sendt til konsentrasjonsleire i Tyskland. Andre satt i norske fengsel, slik min morfar Haldor.