Er det noen som husker revyskuespiller Arve Opsahl i marinen? Etter en vakt mens båten lå til kai, spurte kapteinen om han hadde noe å rapportere. — Ja, det står en død mann nede på brygga her, kaptein. Jeg har stått og sett på'n under hele vakta, og han har ikke rørt seg på fire timer. Kapteinen var kjapp i replikken: — Han behøver ikke å være død for det, han kan være kommunearbeider.