Hilde Ekebergs utmelding kan synes som et tall i rekken av «røde KrF-ere» som har meldt seg ut etter retnings-
valget. Blant dem nestledere, statssekretærer, fylkesledere og andre som har bekledd sentrale posisjoner for KrF landet rundt. Odd Anders With, Morten 
Halling, Svein Helgesen, Randi Gran Tørring og Marit Brandt Lågøyr er noen av eksemplene. Listen er lang.

LES MER: Ropstad: – Jeg kommer til å savne Hilde

Symbol for andre

Likevel har Ekebergs utmelding slått ned som en 
bombe i deler av KrF. Ikke fordi det var overraskende. Hverken for de «røde» eller «blå». Men fordi hun var så sentral internt i partiet de siste årene. Og fordi hun var et symbol på dem som til nå ikke har meldt seg ut. Hun ble lenger enn flere av de andre. Og hun talte på knappene. At hun fortsatt ble i partiet var viktig for mange.

LES OGSÅ: Nestleder i KrFU melder seg ut

Flere av Ekebergs politiske 
allierte peker på at en del «røde» har gjort et ærlig forsøk på å stå i partiet. De håpet på at delta-
gelse i regjeringsprosjektet skulle bli bedre enn fryktet. De hadde 
håpet at Frp skulle opptre litt bedre, og at KrFs sosiale profil skulle være tydelig.

Tøffe saker

Men så kom AAP-voteringen. Den handler om at KrF stemte mot opposisjonens forlag om å reversere innstrammingen i arbeidsavklaringspenger. Flere mener KrF nå er med på å presse hundrevis av mennesker over på sosialhjelp. De kjenner ikke igjen sitt eget partis sosiale samvittighet.

Så kom bompengeopprøret, som KrF og Venstre tilsynelatende har vunnet internt i regjeringen. Men for mange på KrFs «røde» side er det en påminner om hvilket parti de regjerer med. Afghanistan-utsendelsen av en bevisstløs kvinne og hennes tre halvvoksne barn er en sak som også minner folk om Frps holdning til menneskerettigheter.

Flere saker kunne vært nevnt. Flere KrF-ere er ikke stolte av prosjektet deres parti nå er en del av. Tvert imot gremmes de dypt.

Det faktum at KrF har fått stort gjennomslag i trosmeldingen og lovgivning kan være plaster på såret for mange. Fredag kommer også OVF-saken. Men selv om den blir god for KrF, kan den ikke rokke ved det sosiale engasjementet mange savner.

LES OGSÅ: 46 utmeldinger i KrF etter at Sylvi Listhaug ble statsråd

Usikre KrF-ere

Men det Ropstad bør være bekymret over er at flere teller på knappene. Ekebergs avgjørelse nå, etter at KrF har sittet noen måneder i regjering, kan gjøre inntrykk på andre usikre KrF-ere.

Noen av dem savner det sentrum-orienterte KrF, og har 
begynt å tvile på om partiet er det samme som tidligere. De er opptatt av at tyngdepunktet har forskjøvet seg kraftig mot høyre.

Flere av dem peker på at mange sentrum-venstre-tillitsvalgte er borte. Og at partiet har fått påfyll fra velgere og tillitsvalgte som tidligere tilhørte Partiet de kristne. Begge deler har forrykket balansen internt i partiet. De som før oppfattet seg som en del av KrFs sentrum-venstre, opplever seg nå som ytre venstre i partiet.

LES OGSÅ: Kvinnelige velgere kan sende KrF i avgrunnen

Selvoppfyllende profeti

Andre legger vekt på at nye raddiser er kommet til, og at disse vil kunne videreføre den «røde arven» i KrF. Eller sagt med andre ord: Det sosiale engasjementet, klimaengasjementet og fattigdomsorienteringen. Hvem som har rett vil tiden vise. Men dersom flere følger Hilde Ekeberg – og melder seg ut – kan spådommen om et mer høyrevridd KrF raskt bli en selvoppfyllende profeti.