«Viss du har forklart Brexit slik at det er fullt forståeleg, då har du forklart feil», skrev ein BBC-journalist tidlegare i haust. Sitatet overfor er sett på spissen, men det er ei sanning i det: Brexit har etterkvart blitt så komplisert at til og med dei som følgjer prosessen dag for dag slit med å forklare folk kva som føregår. Dette gjer at britar flest opplever britisk politikk som kaotisk, uføreseieleg og til tider komplett uforståeleg.