Straks er dagen her, igjen. Med korps­musikk og jublande, festkledde barn i tog. Dei vaksne­ som vinkar frå sidelinja. For foreldre er dagen eit slags oppdrag: avlevering og henting av barn på ulike stader i folkehavet, alt etter lokale pliktar og tradisjonar.