Kunsten har alltid vore opptatt av brennbare og eksistensielle spørsmål. Å gå dit det brenn, er noko anna enn å springe etter­ brannbilar. Både kunsten og journalistikken fungerer best når ein evnar å løfte blikket og utforske si samtid, sjølv om dette kan gjerast med eit vell av ulike innfallsvinklar.