Vårt Lands utdeling av Petter Dass-prisen har lange tradisjoner. Den har gått til tjueen kraftfulle og spennende mennesker.