Kommentar

Arbeiderpartiet gjør sitt nest dårligste valg etter krigen og taper trolig regjeringsmakten - dersom Venstre holder seg over sperregrensen. Jens Stoltenberg opplevde et lignende nederlag for 16 år siden. Men det blir vanskeligere for Jonas Gahr Støre å få til en slik gjenreisning som Stoltenberg den gang fikk til med sitt rødgrønne alternativ.

Kristelig Folkepartis valgresultat er det dårligste siden det ble et landsdekkende parti i 1945. Og selv om det ikke ble den totale katastrofen under sperregrensen, er det ikke lett å se hvordan partiet skal kunne samle de sprikende troppene til ny offensiv.

Begge partiene kjemper mot samfunnsendringer som arbeider mot dem. Men begge har også gjort situasjonen vanskeligere for seg gjennom uklare signaler til velgerne.

Forskjellen