Saken om prekenen i Tomb kirke har utviklet seg til en unødvendig skyttergravskrig.