Det siste tiåret har vært preget av reformer for Den norske kirke: Gudstjenestereformen (i høyeste grad selvpåført), trosopplæringsreformen (ønsket av både kirken og Stortinget), demokratireformen (ønsket av Stortinget og akseptert av kirken) og til slutt skillet mellom stat og kirke – la oss kalle den selvstendighetsreformen.