TROMSØ (Vårt Land): «Det er mye jeg må komme inn i, men den store utfordringen jeg ser umiddelbart er bemanningssituasjonen», uttalte Olav Øygard (58) til Vårt Land da han i slutten av september ble utnevnt til ny biskop.