I 72 prosent av norske kommuner er gudstjenesten en del av det offisielle programmet. 45 prosent av kommunene har markeringer på kirkegården og i 41 prosent starter eller slutter toget ved kirken.