I NRKs «Debatten» forrige uke, diskuterte et panel hvordan det muslimske miljøet i Norge skal takle ekstremisme og radikalisering.