Den norske kirkes 1.625 kirkebygg har et vedlikeholdsetterslep på ti milliarder kroner. Det er konklusjonen i en rapport som KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon har utarbeidet, ifølge NRK.