02 December 2020Meninger

Ta meg 
i hånden

Hvorfor vil en ortodoks mann aldri håndhilse på en kvinne?

Annonse
Annonse

Mer fra: Meninger