Meninger

En milepæl for Kirke-Norge

At Misjonssambandet oppretter trossamfunn er en milepæl, men det blir ikke tommere i kirkebenkene av dette.

Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

Det er ikke hverdagskost i Norge at det opprettes et nytt kirkesamfunn med et potensielt medlemstall på flere titalls tusen. Generalforsamlingen i Norsk Luthersk Misjonssamband vedtok fredag ettermiddag at organisasjonen skal opprette et eget trossamfunn.

LES OGSÅ: Misjonssambandet danner trossamfunn

Blir ikke dyttet på bedehusfolket

Dermed har to av landets fire misjonsorganisasjoner gått denne veien. Indremisjonsforbundet (tidligere «Vestlandske») opprettet sitt trossamfunn høsten 2009.

Dette er ment som et minimumstilbud til dem som av ulike grunner ikke kjenner seg hjemme i Den norske kirke, men er på ingen måte blitt dyttet på bedehusfolket. Dette synes også på oppslutningen: ImF Trossamfunn fikk offentlig støtte for 335 medlemmer i fjor.

LES KIRKENS REAKSJON: Kirkerådet: – Håper folk ikke melder seg ut

Motorsykkelen og sidevogna

Ledelsen i Misjonssambandet gir uttrykk for den samme tankegangen. Hovedstyreformann Lars Gaute Jøssang har flere ganger i prosessen understreket at det er misjon som er NLMs primæroppgave:

«Vi kan se på NLM som en motorsykkel med sidevogn. Misjonsorganisasjonen blir ­motorsykkelen, trossamfunnet blir sidevogna», uttalte Jøssang, som har gått fra nei til ja i denne saken, i fjor høst.

Følg oss på Facebook og Twitter!

En betydelig utvikling

Den nøkterne tilnærmingen til tross: Når NLM-kirken nå ser dagens lys, er det en viktig milepæl i en kirkelig utvikling som er betydelig når den ses i et visst tidsperspektiv.

Homofilistriden utgjør selvsagt mye av bakteppet, men også kirkesyn spiller en rolle. En viktig, klassisk skillelinje mellom folkekirke og bedehus går på hvem som er kirken og hvem som skal bestemme teologien.

Personlig tro og forpliktelse

I kjølvannet av Stortingets vedtak om å skille kirken fra staten, har Den norske kirke jobbet intenst med utviklingen av et demokrati der dåpen er eneste kriterium for fullverdig medlemskap og medbestemmelsesrett. Det klinger dårlig i en bevegelse der personlig tro og forpliktelse er en forutsetning for å kunne kalle seg kristen.

For Den norske kirke er det ingen umiddelbar dramatikk i NLMs vedtak. Det kommer neppe noe utmeldingsrush, men viktigere: De som melder overgang vil all hovedsak være personer som allerede har sitt menighetsengasjement i en av NLMs forsamlinger. Det blir ikke tommere i kirkebenkene av dette.

VL anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Meninger