Torsdag ble det klart at Norge, Sverige og Finland har underskrevet en ny intensjonsavtale om felles ambisjoner for beredskap og koordinerte militære operasjoner i krise og konflikt. I den felles uttalelsen heter det også at Danmark og Island jevnlig vil bli informert etter hvert som samarbeidet tar form.

Det er forsvarsministrene i Norge, Finland og Sverige som har undertegnet avtalen: Frank Bakke-Jensen, Antti Kaikkonen og Peter Hultqvist. De tre skriver: «I den nåværende sikkerhetssituasjonen er samarbeid og enighet mellom likesinnede land av stor betydning».

Fokus på nordområdene

I sin felles uttalelse legger de tre forsvarsministrene vekt på at nye utfordringer og et endret trusselbilde bidrar til økt utrygghet i de nordiske landene. Det pekes på både den globale sikkerhetssituasjonen, de nye og hybride truslene og en mer utfordrende situasjon i nordområdene. For å møte denne situasjonen vil disse tre landene styrke sin evne til å operere sammen militært: «Et mulig resultat av dette fordypede samarbeidet er koordinert operasjonsplanlegging for områder av felles interesse, som de nordlige delene av Finland, Norge og Sverige».

Hybride trusler

Bekymringen for såkalte «hybride trusler» er nå økende i mange land. I Forsvarets Forum blir disse truslene definert godt av professor Odd Jarl Borch, ved Nord universitet: «Hybride trusler kan defineres som synkroniserte, skjulte angrep på virksomheter og samfunn med et bredt sett av ødeleggende virkemidler. Det kan dreie seg om kombinasjoner av falske nyheter, politisk og økonomisk press, påvirknings- og skremselsmetoder, cyberangrep og også sabotasjer og skarpe våpen. Målene vil være å oppnå innflytelse over politiske, sosiale og økonomiske veivalg, styre samfunnsutviklingen og få kontroll over områder og/eller verdier».

LES OGSÅ: Derfor er hybride trusler så vanskelige å avsløre

Utover fredstid

Det er verdt å merke seg at samarbeidet ikke kun skal gjelde i fredstid, slik som tidligere. Det står eksplisitt i avtalen at samarbeidet også skal gjelde «utover fredstid». I praksis betyr dette at de tre landene forplikter seg på samarbeid dersom vi kommer inn i konflikt- eller krigssituasjoner.

LES OGSÅ: Berit Aalborg: Norge i stormaktsskvis i Nord

Avtalen innebærer også at det blir utviklet løsninger for forsyningssikkerhet mellom de tre landene, også ved en eventuell krise eller krig. Det vises til en avtale for forsyningssikkerhet som allerede ble inngått 11. juni i år, og er bindende.

Viktig og nødvendig samarbeid

Et slikt samarbeid er nå både nødvendig og viktig. Vi lever i en langt mer urolig tid. Flere har stilt spørsmål ved om USAs vilje til å støtte Europa er like sterk som den har vært de siste tiårene. En rapport fra Forsvarets Forskningsinstitutt for ett år siden, konkluderte med at Europa ikke kan regne med det. Dette skjer samtidig som at Russland har rustet kraftig opp militært i vårt nærområde.

Dermed er et langt tettere nordisk samarbeid både nødvendig og viktig.

LES OGSÅ:

Emil André Erstad: Det er på tide å avkrefte myten om at verden går fremover