Dommen mot Arne Viste kom ikke som noen overraskelse. Alt tyder på at retten har sitt på det tørre, rent juridisk. Vistes argumentasjon om at Grunnlovens paragraf 110 gir papirløse asylsøkere rett til arbeid, tilbakevises. Grunnloven må først og fremst forstås som en programerklæring for Stortingets lovarbeid. Den gir ikke individuelle rettigheter i strid med vedtatte lover, fastslår retten. Den finner dekning for dette både i rettspraksis og i uttalelser fra Stortingets menneskerettighetsutvalg, det såkalte Lønning-utvalget.

Vi merker oss at firmaet Plog AS blir dømt til å betale tilbake 1,4 millioner kroner. Det er en langt lavere sum enn aktors krav om 10 millioner. Sammen med boten på 1,5 millioner er beløpet likevel så høyt at Plog AS står i fare for å gå konkurs.

• LES INTERVJU MED VISTE: – Grunnloven sier at alle ­arbeidsdyktige mennesker skal ha mulighet til arbeid

Langt mer dramatisk er imidlertid dommen på ett års betinget fengsel for Viste. Den er uhyggelig streng. Dommen fastslår at det er kriminelt å hjelpe mennesker som er i en fortvilet situasjon. Den sender Viste bak lås og slå dersom han fortsetter å hjelpe mennesker.

Det store spørsmålet er om vår lovgivende forsamling kan leve med at mennesker får strenge straffer for å hjelpe de svakeste blant oss. For det er der ansvaret til syvende og sist ligger.

Riktignok stod den rødgrønne regjeringen bak det gjeldende regelverket. Den praktiserte en knallhard linje mot papirløse da den hadde makten. Den nåværende regjeringen er ikke bedre. Snarere tvert imot.

• LES MER: Biskop forberedt på straff etter Viste-dommen: – Det er dramatisk

Det er på høy tid at regjeringen tar inn over seg hvilke umenneskelige belastninger man utsetter enkeltmennesker for – blant annet ved å nekte papirløse å arbeide. Men regjeringspartiet Frp har ikke akkurat utmerket seg ved å sette menneskelige hensyn foran ønsket om å føre en strammest mulig asylpolitikk. I denne saken hjelper det heller ikke at Venstre og KrF har en annen holdning. De er for ubetydelige i regjeringssammenheng til å utfordre Frps identitet.

Hva som kan skje i Stortinget er en annen sak. Opposisjonen har en mulighet til å fremme et forslag om lovendring. Vi vil oppfordre særlig Arbeiderpartiet og Senterpartiet til å revurdere sine gamle holdninger og støtte et eventuelt forslag om å gi ureturnerbare flyktninger muligheten til å brødfø seg og sine familier.

I så fall kan stortingsgruppene til Venstre og KrF være tungen på vektskålen som sørger for at Vistes kamp ikke var forgjeves.

LES MEIR: 

• Biskop-leia organisasjon har fått 1,5 millionar kroner frå Vistes firma

• Arne Viste møtt med jubel av menigheten – nå går han i kloster

• Lutherske organisasjoner støtter Viste – har ansatt asylsøkere uten lovlig opphold

• Arne Viste: Eg krev at ingen gøymer seg for politiet