Skulle man laget en skrekkforestilling av framtidssamfunnet for noen tiår siden, kunne man laget følgende scene: I matpausen på barneskolen snakker ikke elevene lenger sammen. I stedet sitter samtlige og drøvtygger på brødskivene sine mens de ser på en felles skjerm. Om noen av dem prøver å snakke sammen, truer læreren med å sende dem på gangen.

Dette er hverdagen på svært mange skoler i dagens Norge. Bekymrede foreldre har jevnlig protestert mot dette de seneste årene. I dagens avis forteller Severin Zinöcker, som er far til to skolebarn, at han «fikk hakeslepp» da han skjønte at ledelsen i Osloskolen ikke var kjent med omfanget. Heller ikke Utdanningsforbundet eller Utdanningsdirektoratet har oversikt.

Så kan man spørre: Er det så farlig om barna får se på et lærerikt TV-program mens de spiser? Læreren får seg en velfortjent pause, barna lærer noe nytt og de får koplet av.

Det er lett å forstå valget fra lærerens perspektiv. Barneskolelærere springer etter elevene fra skolestart til -slutt, ofte uten pauser. Det er et krevende arbeid som påkaller respekt. Og når selv foreldre ofte tyr til skjerm hjemme, selv om det strider mot idealene deres, er det ikke rart at lærere med ansvar for en hel klasse gjør det samme.

Likevel mener vi utviklingen bør stanses. Skolen er – som resten av hverdagen – allerede i ferd med å bli for skjermstyrt. Det er mange dårlige grunner til at det skjer, men få gode.

I Helsedirektoratets retningslinjer for måltider i barneskolen, står det at det «bør legges fysisk til rette for måltid som fremmer matglede, sosialt samvær, trivsel og helse». Den er senest oppdatert i 2015 og har ingen punkter om skjermbruk. Kan måltider foran en skjem sies å fremme matglede og sosialt samvær? Eller bør myndighetene vurdere å oppdatere retningslinjene til denne nye virkeligheten? Dette er ikke detaljstyring av skolen, men styring – og det er myndighetenes oppgave.

LES OGSÅ:

• Ja til en digitalisert og personalisert skole, sier Srishti Misra (19)

• IKT-satsinga i den norske skulen er eit uansvarleg eksperiment