Det er ikke barna som må bli klare for skolen, men skolen som må bli klar for barna. Det var budskapet til skoleforskerne Ingeborg Tveter Thoresen og Sigurd Aukland i Vårt Land i forrige uke. De er ute med en fagbok som handler om barns overgang fra barnehage til skole.

I 1997 begynte seksåringene på skolen og grunnskolen ble utvidet fra ni til ti år. Reform 97 av Gudmund Hernes (Ap) skulle få barna tidligere inn i skolen, men det kom med løfter om lek. I innstillingen fra Stortinget står det at komiteens flertall, Ap, Sp og SV, går inn for at første året «betraktes som førskole preget av en overgangspedagogikk med hovedvekt på førskolepedagogiske arbeidsformer. Lek skal være et hovedelement i aktivitetene».

Siden har det vært omstridt om seksårsreformen ledet til en «snikinnføring» av tidlig skolestart. Den formelle leseopplæringen skulle først begynne i andre klasse, men med Kunnskapsløftet i 2004 kom lese- og skriveopplæring inn på første trinn. I 2018 vedtok derfor Stortinget at seksårsreformen skulle evalueres. I den anledning skrev Morgenbladet en omfattende reportasje, hvor pedagogikkprofessor Peder Haug omtalte det hele som «en historie om galskapen i å inngå kompromisser som ingen vet konsekvensene av».

Haug påpeker samme sted at resultatene i Pisa-undersøkelsene ikke er blitt bedre etter 1997 – heller tvert imot. Med andre ord risikerer vi å sitte igjen med en reform som ikke gir økt læring, og samtidig tvinger mange umodne barn for tidlig inn på skolebenken.

Allerede ­denne høsten trer «Fagfornyelsen» i kraft for 1. til 9. trinn. Dette er en storstilt endring av læreplanene som skal implementeres i hele skolen over de neste årene. I gårsdagens Vårt Land understreker professor Elisabeth Bjørnestad at det har vært forsket svært lite på overgangen mellom barnehage og skole. Ideelt sett burde derfor evalueringen av seksårsskolen vært utført før denne læreplanendringen. Likevel er det kjærkomment at en forskergruppe ved OsloMet nå endelig er i gang.

Les mer:

Barn ser på Netflix i skolelunsjen. Men ingen har oversikt over hvor omfanget

Mange lærere begrunner skjermbruken med at det roer ned elevene og gir læring